Průvodce kastrací psa

Plánujete kastrovat psa, ale nevíte, jestli je to krok správným směrem? V této problematice je poměrně těžké se zorientovat, protože co člověk, to jiný názor. Přinášíme proto ucelený přehled o kastraci, abyste si názor mohli vytvořit sami.


Průvodce kastrací psa

Důvody kastrace

Důvodů kastrace může být mnoho. Nejčastěji se jedná o odstranění nežádoucího chování. Po kastraci se zmírní sexuální pud psa, který zvlášť v období hárání fen bývá silný. Psi utíkají za fenami, jsou nezvladatelní a značkují, což je pro majitele problém. Problém bývá také agresivita k jiným psům, kterou však kastrace nemusí řešit. Další důvod kastrace může být prevence zdravotních neduhů. Například u dědičných vad (kryptorchismus, kdy psovi sestoupne jen jedno varle) se kastrace doporučuje, protože může dojít k nádorovému onemocnění. Posledním důvodem je prevence rozmnožování, kdy například u útulkových psů nechceme, aby se dále rozmnožovali.

Výhody a nevýhody kastrace

Než se rozhodnete pro kastraci, je důležitá znát veškerá pozitiva a negativa.
Výhody:

 • Zamezení toulání a nechtěného rozmnožování psů.
 • Zklidnění psa – obzvláště během říje existují psi, kteří doslova trpí. Pro ně je i páníčky je kastrace vysvobozením.
 • Prevence nádorového onemocnění.
 • Omezení značkování.

Terier

Nevýhody:

 • Kastrace je nevratný zákrok.
 • Po kastraci může pes začít přibírat na váze.
 • Riziko sociálního vyčlenění psa – ostatním jedincům voní jinak a mohou mít problém s komunikací, nebo ho terorizovat.

Kdy pejska kastrovat

V USA či Velké Británii je trendem kastrovat psy ve štěněcím věku. Rané kastrace jsou však problém nejen z hlediska zdravotního, kdy hrozí riziko vzniku nádorového onemocnění kostí, ale především z vývojového. Štěněti se zbrzdí vývoj a v podstatě nikdy nedospěje, což se projeví jak na vzhledu, tak na povaze zvířete – bude zkátka celý život hravým štěnětem. S kastrací proto počkejte do pohlavní dospělosti psa, která nastává u malých plemen přibližně ve 12 měsících a u velkých v 18 měsících.

Puppy

Jak probíhá kastrace

Před kastrací je důležité, aby veterinář vyšetřil psa. Vyloučí se tak možné kontraindikace k provedení zákroku. Před samotnou operací by pes neměl minimálně 12 hodin (spíše se doporučuje 24) jíst. To je obzvlášť důležité pro prevenci zvracení při anestezii. Voda se odebírá cca 2 hodiny před operací. Samotný zákrok probíhá následovně:

 1. Pes je uveden do narkózy a jsou mu aplikovaná antibiotika a léky proti bolesti a otoku.
 2. Místo zákroku se vyholí, vydesinfikuje.
 3. Před šourkem se nařízne kůže. 
 4. Uvolní se podkoží a varlata jsou zajištěny podvazem semenných provazců.
 5. Varlata jsou následně vyjmuty a rána je zašita.

Kastrace1

Pooperační péče

Po zákroku můžeme vodu podat prakticky ihned, s prvním jídlem je třeba vyčkat cca 6 hodin po provedení zákroku. Nejdůležitějším bodem (a zároveň nejčastější příčinou komplikací kastrace) je olizování rány. Tomu musíte za každou cenu předejít například použitím ochranného límce. Další důležitý bod pooperační péče je zajištění klidového režimu, kdy je třeba zamezit především skákání.  Co se týče veterinární péče, je třeba absolvovat pooperační kontrolu (cca 2. den po zákroku). Citlivějším jedincům je vhodné podat léky proti bolesti.

Chemická alternativa

Pokud nechcete nebo nemůžete do psa zasahovat chirurgicky, můžete vyzkoušet chemickou kastraci. Mezi lopatky psa se jehlou do podkoží zavede drobný implantát podobný čipu. Ten po určitou dobu uvolňuje látku, která tlumí hormonální funkci varlat. Pes pak je pak po dobu cca 6 měsíců neplodný. Největší výhoda této varianty je, že není třeba psa uvádět do anestezie. Tento zákrok je navíc vratný, což je další výhoda, kterou uplatníte zejména tehdy, pokud budete chtít vědět, jak se bude pes po kastraci chovat. Nevýhoda je nutnost opakovaného zavádění implantátu. S tím se pojí i vyšší cena v porovnání s jednorázovým chirrugickým zákrokem.

Další články, které by vás mohly zajímat: